PogostaVprasanja

Posredovanje vrhovnega sodnika pri nestrinjanju igralcev glede rezultata na dvoboju brez glavnega sodnika

Vrhovni sodnik, ki je klican na igrišče, ko se igralki/ca/ke/ci ne strinjajo glede rezultata mora najprej vprašati vsakega posebej, koliko je po njegovem rezultat. Nato poskusi pripraviti obe strani, da se spomnita kako se je rezultat gibal. Morda, čeprav redko, se že tako odkrije napaka in se ugotovi pravi rezultat. Pri tem sodnik uporabi vsa mogoča vprašanja, ki lahko pomagajo pri odkritju napake (kam si serviral nazadnje, kdo je začel servirati, na kakšen način si dobil točko...). Po izkušnjah sodeč pa v večini primerov sodnik nima te sreče in je potrebno sprejeti odločitev, ki naj bo čim bolj pravična ali po drugi strani, čim manj krivična.

Pravilen postopek je, da točke ali igre, glede katerih se obe strani strinjata priznamo, točke, glede katerih se ne strinjata, pa ne: če igralka A pravi, da je rezultat 40:15, igralka B pa pravi, da je 30:30, je pravilna odločitev sodnika 30:15 (igralki se strinjata glede treh točk, ki jih priznamo in ne strinjata glede ene točke, ki jo razveljavimo). Tudi, če je točka, glede katere se ne strinjata, prva točka v igri, ne gremo nazaj, da bi začeli igro od začetka.

Primer: igralec A trdi, da je dobil prvi niz 6:4, medtem ko njegov nasprotnik trdi, da je 5:3 za A. Pravilna odločitev je 5:3, ker se igralca strinjata glede teh osmih iger, 2 igri pa sta sporni in jih zato ne priznamo (seveda pred tem vprašamo igralca, na kateri strani je kdo začel dvoboj in če se glede tega strinjata, potem odločimo na osnovi te informacije).

Upam, da je ta razlaga dovolj jasna, če pa so še kakršnekoli nejasnosti, bomo jih z veseljem predebatirali. V naslednjih dneh bo IO Sodniške organizacije spisal obvestilo, ki ga bo moral vrhovni sodnik pritrditi na oglasno desko na vsakem turnirju in bo govorilo o pravilnih postopkih reševanja težav na dvoboju brez glavnega sodnika. O pravilnih postopkih bomo nemudoma obvestili vse vrhovne sodnike.

No-ad, Tie-Break and Match Tie-Break

Pri rezultatu šest iger oba začneta igralca igrati igro na razliko, čeprav je bilo vnaprej odločeno in objavljeno, da se igra odločilna igra ( tie-break). Ali odigrane točke veljajo?


Odločitev: Če se napaka odkrije, preden je žoga v igri za drugo točko, bo prva točka veljala, napaka se takoj popravi. Če se napaka odkrije, potem ko je žoga v igri za drugo točko, se nadaljuje igra na razliko. Če nato igralca dosežeta osem iger oba ali višjo parno številko, se odigra odločilna igra (tie-break).