Izobraževanje

SO TZS za namen zagotavljanja zadostnega števila sodnikov za pokrivanje potreb po sodniških storitvah TZS izvaja seminarje za pridobitev sodniških nazivov. Seminarji se organizirajo po potrebi.

Pravilnik o izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov

izobrazevanje

Izobraževanje je stalnica sodnikov v vseh nazivih tudi potem, ko se usposobijo in pridobijo sodniški naziv. SO TZS zato vsako leto izvede obnovitvene seminarje, s katerimi želi ohraniti usposobljenost in kvaliteto sojenja obstoječega kadra ter sodnike seznaniti z morebitnimi novostmi.

Izobraževanje teniških sodnikov se lahko nadaljuje na mednarodni ravni. Pravico za prijavo na mednarodne izpite dobi teniški sodnik, ki mora biti najmanj v drugem nacionalnem razredu (glavni ali vrhovni sodnik), ki se je s svojim delom izkazal pri opravljanju sodniških nalog in je bil izbran s strani IO sodniške organizacije.

Mednarodne izpite izvaja Mednarodna teniška zveza (ITF - Internationa Tennis Federation), ki ima certificirane 3 izobraževalne programe:

 ITF Officiating250

SORODNE PANOŽNE ORGANIZACIJE

LogotipTZS itf ATP World Tour wta Davis Cup logom Fed Cup logom